Shotaro Mamiya

ใหม่ล่าสุด

โตเกียว รีเวนเจอร์ส: ฮาโลวีนสีเลือด – โชคชะตา
6.2

โตเกียว รีเวนเจอร์ส: ฮาโลวีนสีเลือด – โชคชะตา

ไม่ว่าจะย้อนเวลามากี่ครั้ง ฮินาตะก็ยังถูกกลุ่มโตเกียวมั […]
โตเกียว รีเวนเจอร์ส: ฮาโลวีนสีเลือด – ศึกตัดสิน
6.3

โตเกียว รีเวนเจอร์ส: ฮาโลวีนสีเลือด – ศึกตัดสิน

ในที่สุดวันฮาโลวีนที่ 31 ตุลาคม ก็มาถึง การปะทะกันของเห […]